Iedereen moet kunnen voetballen! Sponsorcontract ING voor vv Ruurlo ‘Niemand buitenspel’

Iedereen moet kunnen voetballen, ook als het financieel even tegenzit. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 11 kinderen in Nederland opgroeit in armoede, waardoor het voor ouders soms lastig is om de contributie en andere benodigdheden van een sportclub te betalen. Vaak zijn er genoeg regelingen om te kunnen voetballen, ook als er even geen geld is. Regelingen die soms onvoldoende bekend zijn bij ouders en verenigingen. VV Ruurloen ING zorgen er samen met de KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de Nederlandse Schuldhulproute voor dat meer kinderen kunnen voetballen. De VV Ruurlo heeft een sponsorovereenkomst gesloten met de ING, en 1 van de tegenprestaties is dat we extra aandacht geven aan het “Niemand buitenspel” programma. Iedereen moet kunnen voetballen en als VV Ruurlo ondersteunen wij dat van harte.


Niemand mag, om welke reden dan ook, buitenspel komen te staan

Henry Meutstege, voorzitter VV Ruurlo: “Ook op onze club merken we bij leden dat de contributie of voetbalkleding om wat voor reden dan ook soms niet betaald kan worden. Dat vinden we ontzettend jammer, want geldzorgen mogen niet de reden zijn waarom kinderen niet kunnen voetballen.

Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om de weg naar de regelingen te vinden, maar ook kan het lastig zijn om erover te praten. Geweldig dat wij nu ook een financieel contactpersoon hebben die gezinnen hierbij gaat helpen. Zo kunnen we samen met ING, KNVB en maatschappelijke partners zorgen dat kinderen kunnen voetballen, ook als er even niet genoeg geld is.”

Regelingen voor mensen met kleine beurs

Steffen van Iersel, sponsormanager ING: “Er zijn landelijk en lokaal voldoende regelingen die mensen met een krappe beurs op weg kunnen helpen om bijvoorbeeld de contributie of kleding te betalen. Sommige gezinnen weten niet goed waar ze die hulp kunnen vinden. Ons doel is dat er op zoveel mogelijk amateurclubs in Nederland een financieel contactpersoon beschikbaar komt om gezinnen te helpen en het onderwerp geldzorgen binnen de club bespreekbaar te maken. Geweldig dat VV Ruurlonu ook meedoet aan het programma Niemand buitenspel door geldzorgen.”

Als VV Ruurlo hebben wij Ben Lodeweges bereid gevonden als financieel contactpersoon op te treden. Ben is bereikbaar voor vragen en om te helpen via boekhouding@vvruurlo.nl

Meer informatie:
www.vvruurlo.nl
ing.nl/niemandbuitenspel