Copyright & gebruik logo

Copyright website Achterhoek Cup

Het bestuur van de Achterhoek Cup staat niet toe dat artikelen en of foto’s van haar website zonder enig toestemming worden doorgeplaatst op andere websites, social media en als persberichten.

Ook het plaatsen van BRON naam geeft men nog geen toestemming om dit alsnog te doen.

Aanvragen kunnen gestuurd worden naar de de organisatie van de Achterhoek Cup: info@achterhoek-cup.nl

Indien artikelen  en gemaakte foto’s  zonder toestemming toch worden gepubliceerd, worden belast met een vast bedrag. Ook het gebruik van fotomateriaal wordt dm.v. een factuur aan de gebruiker belast.

Camerabeveiliging Sportpark Dichteren

Op Sportpark Dichteren hangen beveiligingscamera’s, zowel binnen als buiten. Bij het betreden van Sportpark Dichteren wordt je hierop geattendeerd. Camerabeelden bewaren wij alvorens deze worden verwijderd, tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te bewaren (bijvoorbeeld ten behoeve van een mogelijk politieonderzoek).

Bij betreden van sportpark geeft u ons toestemming

Er kan bij wedstrijden worden gefotografeerd en gefilmd door de derden van de Achterhoek Cup, die hiervoor toestemming hebben aangevraagd en gekregen. Bezoekers van Sportpark Dichteren geven bij betreden van het sportpark automatisch toestemming hiervoor.

Persfotografen

Persfotografen dienen zich altijd vooraf te melden bij de organisatie. Wij staan niet toe dat er gefotografeerd wordt voor uitingen in de media zonder onze toestemming. Ook het gebruik van ons logo, dient worden aangevraagd.

Zij kunnen zich niet beroepen op vergoedingen van foto’s die op het Sportpark zijn gemaakt, mocht de Achterhoek Cup deze foto’s willen gebruiken voor website of andere doelen.

Tot slot

Indien blijkt dat gemaakte foto’s op het sportpark en gemaakte foto’s van bezoekers en teams te koop worden aangeboden, zal de Achterhoek Cup juridische  stappen ondernemen.

De website van de Achterhoek Cup berust op copyright, zowel op teksten als foto’s en afbeeldingen. Gebruik daarvan dient ten allen tijde een toestemming voor moeten worden aangevraagd.