Vier Winterswijkse voetbalverenigingen treden gezamenlijk op tegen excessen

Een goed idee als een dergelijk protocol over de hele Achterhoek wordt uitgerold” 

WINTERSWIJK – FC Trias, FC Winterswijk, MEC en Sportclub Meddo gaan gezamenlijk optreden tegen de verbale en fysieke agressie op en rond de voetbalvelden. De vier clubs komen daartoe met een protocol voor incidenten dat bij het begin van de tweede seizoenshelft in gebruik wordt genomen. De nieuwe gedragsovereenkomst moet de bestuursleden van de verenigingen en andere leidinggevenden handvatten bieden bij het voorkomen en bestrijden van excessen, pestgedrag en discriminatie.

Door Bart Kraan (Achterhoek Nieuws Winterswijk)

De Winterswijkse voetbalclubs treden daarmee in de voetstappen van de verenigingen in Enschede die al met een dergelijk protocol werken. In de gemeente Oost Gelre wordt eveneens gewerkt aan een uniforme werkwijze ter bestrijding van gedrag dat niet op de voetbalvelden thuis hoort.

Aanleiding voor FC Trias, FC Winterswijk, MEC en Sportclub Meddo om een protocol voor incidenten te introduceren, is het toenemend aantal incidenten op voetbalcomplexen. ‘’Na corona is het gedrag van spelers, ouders en andere betrokkenen veranderd. De lontjes zijn korter geworden, het aantal incidenten wordt groter’’, zo geeft FC Trias-voorzitter Bart Berenschot aan. Zijn ‘collega’ Arjan Ongena van MEC: ‘’De normen en waarden zijn vervaagd.’’
Omdat de bestuursleden van de vier Winterswijkse voetbalverenigingen dit onderwerp zeer belangrijk vinden, hebben ze de KNVB om hulp gevraagd. De bond kwam met het advies om een gezamenlijk protocol voor incidenten op te stellen. ‘’Tijdens het laatste overleg van de Winterswijkse Voetbalfederatie waren ook mensen van de KNVB aanwezig’’, aldus Berenschot. ‘’Die hebben we gevraagd wat we moeten doen. Zij adviseerden om een en ander te stroomlijnen. Tot dusver ging iedere club op zijn eigen wijze om met incidenten, zoals schelden op de scheidsrechter en fysiek geweld.’’
Het op te stellen protocol moet voor eenheid zorgen in de manier waarop de vier Winterswijkse voetbalclubs excessen bestraffen en proberen te voorkomen. ‘’Als vereniging wil je normen en waarden in stand houden. Door gezamenlijk en op dezelfde manier te werk te gaan, krijg je minder weerstand onder de leden als er opgetreden moet worden. En er komt meer bekendheid voor het voorkomen en bestraffen van incidenten’’, aldus FC Winterswijk-voorzitter Arnold van der Meer. Judith Hoog Antink van Sportclub Meddo: ‘’We willen met zijn allen een signaal afgeven dat de clubs vervelend gedrag en erger niet meer accepteren. Van dit protocol moet ook een preventieve werking uitgaan.’’

“Clubs komen met protocol voor incidenten”

Ze hoopt dan ook dat alle bij voetbal betrokkenen zich op en langs de velden normaal gaan gedragen. En dat ze zich niet meer te buiten gaan aan verbale en fysieke agressie. Met name volwassenen. ‘’Zij hebben geen idee welke invloed ze hebben’’, aldus Hoog Antink. ‘’Ze geven commentaar op scheidsrechters en grensrechters, kinderen vinden dat op een gegeven moment heel normaal. Laat die mensen zich normaal gedragen, dat heeft een positief effect op de spelers in het veld. Daar valt nog heel veel winst te behalen.’’

Berenschot, Van der Meer, Ongena en Hoog Antink hopen ook dat het nieuwe protocol met eenheid van denken en handelen vrijwilligers die na een incident een of meer betrokkenen moeten bestraffen, wat bescherming biedt. ‘’Vaak zijn vrijwilligers de kop van jut, dat willen we voorkomen’’, zo geeft Ongena aan. Van der Meer: ‘’Dit protocol is een positieve oproep naar vrijwilligers. Die willen we hiermee helpen, met hen moeten we heel goed rekening houden. Want het aantal mensen dat iets voor een voetbalvereniging wil doen, neemt af.’’
Dat geldt zeer zeker ook voor het aantal arbiters. ‘’Er komt een steeds groter tekort aan scheidsrechters’’, zo geeft Van der Meer aan. ‘’Die afname moeten we stoppen.’’

De vier Winterswijkse voetbalverenigingen werken bij de lagere seniorenteam samen door het uitwisselen van scheidsrechters. Het nieuwe protocol moet ervoor zorgen dat er uniformiteit komt in de begeleiding van en steun aan arbiters bij incidenten. Berenschot: ‘’Het zou prettig zijn als iedere club op dezelfde manier ondersteuning aan scheidsrechters biedt.’’

Tenslotte willen de vier clubs voorkomen dat spelers en mensen die lid zijn van een voetbalclub bij een straf naar een andere vereniging gaan. ‘’Het komt regelmatig voor dat spelers die gestraft zijn, verkassen naar een vereniging die bij incidenten minder streng optreedt’’, zo geeft Berenschot aan. ‘’Dat willen we niet meer.’’

De vier voorzitters zouden het een goed idee vinden als een dergelijk protocol over de hele Achterhoek wordt uitgerold en dat dus niet alleen verenigingen in Winterswijk en Oost Gelre op dezelfde manier incidenten te bestraffen en proberen te voorkomen. ‘’En misschien moet het wel sportbreed worden geïntroduceerd’’, aldus Berenschot. ‘’Want incidenten komen helaas niet alleen bij voetbal voor, maar ook bij andere sporten.’’

Uit de editie Achterhoek Nieuws Winterswijk, tekst Bart Kraan

Foto: De voorzitters van de vier Winterswijkse voetbalvereniging: Arjan Ongena (MEC, zittend links), Bart Berenschot (FC Trias, zittend rechts), Arnold van der Meer (FC Winterswijk, staand links) en Judith Hoog Antink (Sportclub Meddo, staand rechts).