Spelregels

Spelregels Seesing Personeel Achterhoek Cup

Toernooireglement Seesing Personeel Achterhoek Cup Editie 2017 – 2018:

 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB. Nieuw, zoals KNVB voorschrijft met ingang van 1 januari 2007;
 • Alle wedstrijden (behalve de halve finales en de finale), welke buiten afgelastingen om niet gespeeld kunnen worden op het terrein van de bij de loting vastgestelde thuisspelende vereniging worden omgezet in een thuiswedstrijd voor de oorspronkelijke bezoekende vereniging op dezelfde datum en aanvangsuur;
 • Afgelasting
  Een afgelasting moet op de wedstrijddag uiterlijk voor 16.00 uur telefonisch worden doorgegeven aan de betreffende toernooisecretaris. Deze persoon licht de scheidsrechtersvereniging en de KNVB in. De clubs dienen daarnaast ook onderling een afgelasting met elkaar af te stemmen zodat iedereen tijdig op de hoogte is.
  Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om op de geplande speeldag op het terrein van de eerst genoemde club te spelen dan wordt het duel automatisch verplaatst naar dezelfde dag en tijdstip in de daaropvolgende week.

Indien het duel wederom wordt afgelast en de uitspelende club heeft de beschikking over een kunstgrasveld, dan heeft de organisatie het recht om de wedstrijd te verplaatsen op het terrein van de uitspelende club.

Indien het kunstgras wel bespeelbaar is, maar door weersomstandigheden niet beschikbaar is, dan wordt het duel op kunstgras automatisch verplaatst naar dezelfde dag in de daarop volgende week. Indien zowel gras als kunstgras wordt afgelast door bijv. sneeuw dan wordt de wedstrijd in onderling overleg van beide clubs en de organisatie een nieuwe datum vastgesteld bij de thuisspelende club;

 • Indien één der verenigingen niet komt opdagen bij een duel, dan heeft de tegenstander het duel gewonnen met de hoogst behaalde zege in de betreffende poule. Indien een team vanaf de 2e ronde niet komt opdagen, dan heeft de tegenstander het duel met 3-0 gewonnen;
 • Mochten er verenigingen zijn waar in de avonduren niet gespeeld kan worden in verband met het ontbreken van een lichtinstallatie, dan wordt het duel gespeeld bij de uitspelende ploeg. Het ontbreken van een lichtinstallatie mag geen beperking vormen voor het toernooiverloop;
 • Hoewel de organisatie het niet kan verplichten, geldt voor iedere vereniging een maximale inspanningsverplichting om de wedstrijden in de Standaard heren categorie op het hoofdveld van de thuisspelende vereniging te laten plaatsvinden;
 • De halve finales en finales worden in alle categorieën afgewerkt op sportpark Dichteren, het complex van voetbalvereniging Viod, Sicco Mansholtweg 2, 7007 LJ Doetinchem;
 • Bij een gelijkspel in de knock-out fase volgen er Shoot outs. Bij een gelijkspel in de finale wordt er niet Er volgen meteen Shoot outs na de officiële speeltijd;

 

 • Shoot Outs bij gelijkspel vanaf 2 ronde tot aan de finale:

Vanaf de 2e ronde van de Seesing Personeel Achterhoek Cup worden alle duels tot aan de finale bij een gelijkspel bij einde wedstrijd beslist door Shoot outs.

De spelregels voor de Shoot outs zijn:

 1. Bij een gelijke stand na einde wedstrijd maken 5 spelers van elk team een Shoot out;
 2. De Shoot outs mogen alleen worden genomen door de 11 veldspelers die de wedstrijd geëindigd zijn;
 3. De Shoot outs dienen om en om genomen te worden;
 4. De Shoot out is een één tegen één duel tussen SPELER en KEEPER;
 5. Speler start op kop cirkel (de cirkel bij middenlijn) richting het doel en probeert te scoren;
 6. Speler mag pas scoren in het 16 meter gebied;
 7. Keeper start op de doellijn en mag het 16 meter gebied niet uitkomen;
 8. Cirkel op de 16 meter lijn telt niet mee als 16 meter gebied;
 9. De bal moet een voorwaartse beweging blijven maken m.u.v. een rebound via keeper of paal. Daarbij moet de bal altijd tussen de speler en het doel blijven;
 10. De speler heeft 12 seconde de tijd om te scoren. Dit wordt aangegeven door een fluitsignaal van de scheidsrechter bij start en einde;
 11. Indien keeper een overtreding maakt en speler onreglementair afstopt, wordt de overtreding omgezet in een geldig doelpunt;
 12. Tijdens de Shoot outs mag geen wisselspeler worden ingebracht;
 13. Het team met de meeste doelpunten heeft de Shoot outs gewonnen;
 14. Indien er na 5 Shoot outs geen beslissing is gevallen worden er door nieuwe spelers om en om Shoot outs genomen tot een beslissing valt.
 • Wedstrijdformulieren
  Vanaf editie 2017 – 2018 dienen er digitale wedstrijdformulieren via de APP te worden ingevuld in Sportlink. Na afloop van de wedstrijd dient het Digitale formulier te worden goedgekeurd door de aangewezen scheidsrechter. Na afloop van het duel dient het digitale wedstrijdformulier te worden doorgemaild naar Jos Middelkamp (jos@achterhoek-cup.nl). De organisatie heeft van de KNVB toestemming voor deze regeling;
 • Arbitrage
  Alle wedstrijden in de Standaard categorie worden geleid door scheidsrechters van de KNVB district Oost, lid van de scheidsrechtersvereniging Doetinchem en O

  • In de O15 categorie dient de thuisspelende ploeg in de poulewedstrijden zelf een clubscheidsrechter aan te stellen. Vanaf de achtste finale (knock-out fase) wordt er in de Jeugd Onder 15 categorie een scheidsrechter aangewezen door de scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken. De kosten ten bedrage van € 30,– zijn voor rekening van de thuisspelende ploeg.
  • De scheidsrechters kosten in de Standaard Heren categorie zijn voor rekening van de thuisspelende ploeg. De kosten bedragen € 30,- per wedstrijd inclusief reiskosten. De scheidsrechter moet voorafgaand aan het duel te worden betaald;
 • Vanaf de halve finales zijn de scheidsrechters kosten voor rekening van de organisatie van de Seesing Personeel Achterhoek Cup;
 • De organisatie van de Seesing Personeel Achterhoek Cup heeft het recht tot het aanstellen van een KNVB scheidsrechter en/of assistenten. Wanneer de organisatie hiervoor kiest zijn de kosten voor rekening van de organisatie;
 • Per wedstrijd mogen maximaal 5 wisselspelers worden ingezet. Doorwisselen is niet toegestaan;
 • De wedstrijden in de Standaard Heren categorie duren 2 x 45 minuten. De wedstrijden in de Jeugd Onder 15 categorie duren 2 x 35 minuten;
 • Elk ‘uitspelende’ vereniging zal, indien het tenue tussen beiden teams geen verschillen heeft, voor afwijkende tenue moeten zorgen;
 • Indien later blijkt dat in elftallen spelers zijn uitgekomen die daartoe niet speelgerechtigd zijn, moeten eventueel behaalde prijzen worden ingeleverd;
 • De wisselbeker voor de winnaar van de “Seesing Personeel Achterhoek Cup” wordt pas eigendom, indien de winnaar 3 jaar achtereenvolgens of 5 keer in totaal door dezelfde vereniging wordt gewonnen;
 • Declaraties
  De organisatie van de Seesing Personeel Achterhoek Cup draagt voor alle wedstrijden vanaf de halve finale alle wedstrijdkosten en kosten direct gerelateerd aan de te spelen wedstrijden;
 • Kaarten
  De gele kaarten bij de Standaard Heren categorie worden door de organisatie geregistreerd. Bij 2 gele kaarten volgt een schorsing voor de eerst volgende wedstrijd. Bij twee gele kaarten in één wedstrijd volgt een veldverwijdering. Gele kaarten en rode kaarten worden vooralsnog niet gemeld bij de KNVB, waardoor dit geen gevolgen zal hebben voor competitie- nacompetitiewedstrijden. Echter in geval van opzettelijke, grove overtredingen, spugen, beledigingen van de arbitrage of andere grove excessen waarop de rode kaart volgt, zal de rode kaart wel worden doorgegeven aan de KNVB.
  In deze gevallen is de uitspraak van de organisatie bindend en hierover kan nimmer worden gecorrespondeerd;

 

Normaliter wordt een speler die de rode kaart ontvangt dus enkel bestraft voor het volgende duel(s) in de Seesing Personeel Achterhoek Cup. Een speciale tuchtcommissie binnen de organisatie van de Seesing Personeel Achterhoek Cup zal volgens de KNVB eisen (handleiding tuchtzaken KNVB amateurvoetbal seizoen 2017-2018) de hoogte van de schorsing bepalen. Bij grove excessen volgt dus ook een schorsing voor de reguliere competitie. In deze gevallen is de uitspraak van de organisatie bindend en hierover kan niet worden gecorrespondeerd;

De gele kaarten bij de Jeugd Onder 15 worden bestraft met een tijdstraf van 10 minuten.
Bij ’n rode kaart volgt een schorsing voor de eerst volgende Achterhoek Cup wedstrijd(en). De strafmaat zal door de organisatie in overleg met de scheidsrechtersvereniging worden bepaald.

 • Inschrijfgeld
  Vanaf editie 2016 – 2017 wordt er € 70,– inschrijfgeld per team gehanteerd. Dit is inclusief de kosten voor gebruik Sportlink, die de KNVB de organisatie zal doorbelasten. Na de 1e loting van de Seesing Personeel Achterhoek Cup is na terugtrekking van een team geen restitutie meer mogelijk van het inschrijfgeld;
 • Geschillen
  Bij eventuele geschillen beslist de organisatie. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Protesten kunnen niet worden ingediend.

 

 

Knock-out fase:

© 2018 Achterhoek Cup